Powakacyjne spotkanie Rady

Dnia 11 września 2012r. odbyła się pierwsza po wakacjach Rada Duszpasterska.
Podjęty został ogólny zarys działań duszpasterskich.
Na pewno dla każdej grupy wiekowej znajdzie się duszpasterska pomoc.

  • dla dzieci rusza ERM (Eucharystyczny Ruch Młodych),
  • dla młodzieży - Oaza Ruchu Światło-Życie,
  • dla małżeństw - konferencje raz w miesiącu prowadzone przez państwo Jóźwiaków,
  • dla mężczyzn - Rycerze Kolumba,
  • dla wszystkich - neokatechumenat.

Poza tym wspólnoty, które były zawiązane już wcześniej, też rozpoczynają swoje spotkania.

Zapraszamy wszystkich do pogłębiania życia duchowego.