Chrzest

Aby załatwić wszelkie formalności związane z chrztem, należy zgłosić się w godzinach urzędowania do biura parafialnego.

Data chrztu:

 • w naszej parafii sakramentu chrztu udziela się w I i III niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 12:00.
  W szczególnych przypadkach istnieje oczywiście możliwość ustalenia innego dnia.

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (może być odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub odbył się nie w naszej parafii),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (więcej informacji nt. chrzestnych niżej).

Nauka przed chrztem:

 • rodzice i chrzestni są zobowiązani do odbycia nauki przed chrztem. Zazwyczaj odbywa się ona w piątki przed niedzielą chrztu o godzinie 18:45,
 • jeśli data chrztu przewidziana jest na inny dzień, naukę ustala się indywidualnie.

Rodzice chrzestni:

 • Kto może zostać rodzicem chrzestnym ?
  • na początku należy od razu stwierdzić, że nie każdy może być chrzestnym;
  • warto pamiętać, że najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych nie może być jedynie:
   • pokrewieństwo,
   • znajomość, przyjaźń.
  • najważniejszym kryterium jest zawsze:
   • stosunek do wiary
  • Osoba, która ma zostać rodzicem chrzestnym musi spełniać pewne specyficzne wymagania. Nie każdy je spełnia, a co za tym idzie, nie każdy może zostać chrzestnym.

Kodeks Prawa Kanonicznego wymagania dla rodziców chrzestnych określa w sposób następujący:

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Zwróćmy szczególną uwagę na pkt. 3. Mówi się w nim o życiu zgodnym z wiarą. Wynika z niego, że rodzicem chrzestnym nie może zostać np: osoba niepraktykująca lub żyjąca w związku niesakramentalnym. Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą.

Osoby wybrane przez nas na rodziców chrzestnych, które nie są mieszkańcami naszej parafii, muszą zgłosić się do swojego Księdza Proboszcza, aby uzyskać specjalne zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję (patrz: POTRZEBNE DOKUMENTY).


26 wsd koszalin26 barka tv   26 dobre media     26 dzielo biblijne   GN logo jpg newlogo diec