Lektorzy PDF Drukuj Email

Lektor to posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną. Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Pięć przykazań lektora:

I. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

II. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

III. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

IV. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

V. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.


UWAGA:

GRAFIK DYŻURÓW LEKTORÓW w naszej Parafii  w styczniu.

Dostrzeżone błędy oraz zażalenia i propozycje zmian prosimy kierować na adres redakcji lub do Iwony Stępniak (najchętniej e-mailem!).

W miarę możliwości pilnujemy swoich dyżurów! Oczywiście mogą następować zmiany.

Lektor przychodzący na Mszę św. (nawet gdy nie ma dyżuru tego dnia), powinien być na wszelki wypadek przygotowany do czytania. Jeżeli nie ma dyżurnego lektora, podchodzimy i sami przygotujemy czytanie.
Jeśli osoba odpowiedzialna za czytanie w danym dniu nie może być obecna, to sama szuka zastępstwa.
To nasza wspólna troska o piękno liturgii.

Następne spotkanie lektorów - 7 lutego 2018 r. po wieczornej Mszy św.

Opiekunem grupy jest Proboszcz ks. Andrzej Hryckowian.

 

 

PLIKI  AUDIO

Wszystkie pliki audio
dostępne są po wybraniu:
-> Menu
-> Multimedia
-> Archiwum audio
-> rok 2011 - 2016

Dzisiejsza data: 16 Sierpień 2018    |    Imieniny: Nora, Joachim, Roch
gototop