Synod diecezjalny PDF Drukuj Email

W sobotę 25 lutego 2017 o godz. 10.00 do koszalińskiej katedrze nastąpiło uroczyste otwarcie II Synodu Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej.
Czym jest synod diecezjalny? To  zebranie wybranych kapłanów oraz innych wiernych, którzy dla dobra własnej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu.

Tyle mówi Kodeks Prawa Kanonicznego. Dodaje jeszcze powody, dla których synod jest zwoływany: potrzeba wzrostu wiary, wzrostu karności Kościoła oraz odpowiedź na nowe problemy, które pojawiają się w świecie współczesnym i we współczesnym Kościele.

Ponieważ Kościół jest wspólnotą ludzi, wszystkie stany winny być czynnie zaangażowane w życie Kościoła. Tak więc synod to nie tylko zebranie kapłanów z biskupem, ale to wspólna refleksja duchownych i świeckich nad Kościołem, czyli nad nami samymi.

Poprzedni Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej rozpoczął się w roku 1986. Odbywał się w innym klimacie, co miało wpływ na ducha postanowień synodalnych. To był zaledwie 14. rok istnienia naszej diecezji, synod miał charakter przede wszystkim prawno-organizacyjny, ustalił pewne normy strukturalne i prawne. Biskup Ignacy Jeż chciał, aby diecezja poprzez synod doświadczyła jedności i scalenia. Obecnie sytuacja społeczno-polityczna mocno się zmieniła, trzeba na nowo przemyśleć istotne kwestie związane z wiarą i funkcjonowaniem Kościoła.

Na synodzie nie reformuje się dogmatów, przykazań, słów Pisma Świętego czy sakramentów świętych – to są nienaruszalne fundamenty. Uczestnicy synodu będą starali się dostrzec to, jak żyć wiarą dzisiaj, w konkretnych warunkach naszej diecezji. 
Synod to wydarzenie, które będzie trwało kilka lat. Prace będą przebiegały w w 11 komisjach tematycznych: ds. wiernych świeckich, duchowieństwa, osób konsekrowanych, kultu Bożego, katechizacji, duszpasterstwa i nowej ewangelizacji, mediów, administracyjnej, ekonomicznej, historycznej, charytatywnej. Każda komisja to 7-12 osób, łącznie 97 (2/3 to duchowni, 30 proc. to osoby świeckie i 5 proc. konsekrowane). Będą działały też parafialne zespoły synodalne jako głos doradczy dla swoich przedstawicieli na synodzie.

 

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy o synodzie, czytając artykuł  w koszalińskim "Gościu Niedzielnym" lub słuchając audycji w Radiu Plus. Na stronie diecezji znajdziemy szczegółowe informacje oraz ciekawy i obszerny wywiad z sekretarzem synodu ks. dr. Tomaszem Tomaszewskim.

 

PLIKI  AUDIO

Wszystkie pliki audio
dostępne są po wybraniu:
-> Menu
-> Multimedia
-> Archiwum audio
-> rok 2011 - 2016

Dzisiejsza data: 16 Sierpień 2018    |    Imieniny: Nora, Joachim, Roch
gototop